Elektronisk signering - forenkler og effektiviserer arbeidsdagen

Vår nye arbeidshverdag etter pandemien innebærer, for mange, mer hjemmekontor enn tidligere. På hjemmekontor kan det være vanskeligere å få signert dokumenter på gamlemåten, om man ikke har tilgang til en skriver og skanner. Elektronisk signering er derfor blitt en mer integrert del av måten vi jobber på. Elektronisk signatur er både en sikker og en effektiv måte å signere dokumenter på.

21. apr. 2022

dflow effektiviser ferdigstilling og signering av dokumenter

Korona-pandemien har ført til at mange revisorer og regnskapsførere nå er kommet godt i gang med digital signering. Lovgiver har samtidig åpnet opp for at flere prosesser kan gjennomføres og signeres digitalt.